1. 1.
    yun. hieros "kutsal" + phainein "göstermek"

    kutsalın; bir yerde, nesnede ya da durumda tezahürü, belirmesi.
    3 ... seretan