1. 1.
    gülümseten bir kavram olup, hülasa`; uykuyla, uyanıklık arasında görülen "halüsinatif" görüntülere verilen addır. ingilizce kaynaklarda "hypnagogic" diye geçer, yunanca'da "uykuya götüren" anlamını taşımaktadır.
    3 ... cikita muz teoremi