1. 1.
    amin bileşikleri olarak adlandırılan gruba dahil inorganik bileşik. yapısında bir adet amin (nh2) ve bir adet hidroksil (oh) bulundurur. sentezi sodyum asetatın hidroksilaminhidroklorür ile reaksiyonu yoluyla gerçekleşir. sikloalkanlarla olan reaksiyonu oksimleri verir.
    1 ... statik smiley