1. 1.
    -heteroesnek-

    heteroseksüel olduğu halde, eşcinsel ilişkiye nadir de olsa girebilen kişiler için kullanılan tabir. biseksüellerden farkları var, şöyle ki; bu kişiler eşcinsel ilişkiden korkmaktalar! yalnız; ancak ve ancak sevilen/aşık olunan kişilerle, o da çok nadir olmak kaydiyle birlikte olabilmeyi göze alıyorlar.

    hem homoseksüel değiller hem aynı cinsten kişilere aşık olabiliyorlar ki, ilginç yanları da bu olsa gerek.
    ... pipishik