1. 1.
  aynı zamanda para politikası şeklidir.
  ... firtina
 2. 2.
  heteredoks yenilikçi demektir. muhafazakarlara, klasiklere ortodoks denir. eski düşünceye karşı çıkıp yöntemde yenilikçi bir yol izleyenler heteredokstur..
  ... karamsar kelimeler
 3. 3.
  Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir. Bu kavram, dini gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks kabul edilen gruplar kendilerini heterodoks değil aksine ortodoks (Sahih) görürler.

  Bu sözcük ayrıca, belirli bir düşünce, ideoloji alanında anaakıma bağlanmayıp, merkezi iktidarın diliyle konuşmayan, farklılıklara açılan düşünme ve davranma biçimi diye de tanımlanabilir. Örneğin Osmanlı iktidarının dini kimliği ortodoks islam kabul edilen sünniliğin hanefilik kolu olmasına karşın, imparatorluk tebası olan müslüman halkın önemli bir bölümünün inançları çeşitli versiyonlarıyla sufiliğin popüler veya entelektüel biçimleri, yani heterodoks islamdı. (bkz: bektaşilik mevlevilik kalenderilik hurufilik).( Kızılbaşlık ), ( Türkmenlik ),(Alevilik) ..burada kasdedilen anlamıyla heterodoks din kavramı; amacından sapmışlık ve bozulmuşluğu ifade eder..
  *
  ... cahil profesor