1. .
    hitit mitolojisinde güneş tanrıçası. (bkz: wuruşema vuruşema) şeklinde de adlandırılır.
    2 ... linka
  2. .
    hititlerin, bin tanrılı dinlerinin güneş tanrısıdır. onun eşi de en büyük tanrı olan fırtına tanrısı teşup'tur.
    ... ibra