1. 1.
  Hasidizm, dindar anlamına gelen hasid sözcüğünden gelir. Ortodoks Yahudiliğidir. 18. yy sonlarında doğu Avrupa'da (Polonya) israel Ba'al Şem Tov tarafından kurulan dini bir harekettir. Üyelerine Hasidim adı verilir.
  ... la douce
 2. 2.
  yahudiliğin en radikal mezheblerinden biri.
  ... stratosfer
 3. 3.
  Ortodoks Yahudiliktir. 18. yüzyıl sonlarında Doğu Avrupa'da (Polonya) israel Ba'al Şem Tov tarafından kurulan dini bir harekettir.
  ... turkmen balasi