1. 1.
    1869 yılı ankara doğumlu, ankara uleması soyundan gelen bir müderris.

    Halil Halid efendi, anadolu'da pek tanınmayan bir isim olmasına rağmen, mısır ve ingiltere'de tanınan bir isimdir. Siyasi kimliğinin yanı sıra islam dünyasında ilmi yönü ile de tanınır.

    2 dönem ankara mebusluğu yapmıştır. ingiltere Cambrige Üniversitesi'nde ders veren ilk Osmanlı bilim adamıdır.
    2 ... ufuktayim