1. 1.
    Söyledikleri mantığa ve dine uygunsa, kaynakları belli başlı sağlam kaynaklarsa, kuran ile ters düşmüyor, sünnet ve hadisleri yok saymiyorsa, sözleri ve eylemlerinden sağladığı hiçbir çıkar yoksa hakiki alim diyebiliriz.
    ... chesarasara