1. 1.
    Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence türünden) tutkulu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir 'çoğalma-tutkusu'dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azab; Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir.
    3 ... 221b
  2. 2.
    Hadid demir demektir yani geçen cümleler demirin geçtiği ayet ne ise o konuda odak alır ve indiği vakitler muhtemelen savaşa ait mücadeleye ait islamofobinin o dönemki temsilcilerine ait tarih mesajların tebliğin anlatıldıgı asra irtibatlıdır.
    1 ... yazarxyazar