bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence türünden) tutkulu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir 'çoğalma-tutkusu'dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azab; Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir.
    3 ... 221b
  2. 2.
    Hadid demir demektir yani geçen cümleler demirin geçtiği ayet ne ise o konuda odak alır ve indiği vakitler muhtemelen savaşa ait mücadeleye ait islamofobinin o dönemki temsilcilerine ait tarih mesajların tebliğin anlatıldıgı asra irtibatlıdır.
    1 ... yazarxyazar