1. 1.
    ing. üzücü, ağır, acı.
    ... thor voivoda