1. .
    kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına dayanan bir nicel analiz yöntemi.
    1 ... mendoza