bugün

Peygamberimiz : "Gösterişli süslü camiler inşa etmenin ve bununla övünmenin kıyamet alametlerinden olduğunu haber vermiştir."
(Ebu Davud Salat:12/7)
Hz. Peygamber "Bir zaman gelecek Yahudi ve Hıristiyanlar gibi sizde camilerinizi süsleyeceksiniz." (Ebu Davud Salat: 12/4) demiştir.

Caminin süslenmesi kıyamet alametidir. Camiyi ziynetlendirmek o camiyi doldurmak, oralara saygı göstermekle olur. Cami, mütevazi olur, sade olur, temiz olur, cıvıl cıvıl olur.

Hz. Peygamber (s.a.) : "insanlar cami yapımında gösteriş ve gururlanmaya düşmeyinceye kadar kıyamet kopmaz." (Neşei Mesacid:2) buyurarak camiyi süslemek kıyamet alameti sayılmıştır.

Hz. Peygamber : "Ameli bozulan her kavim, mescitlerini süslemeye yönelmişlerdir." (Kısitte 16/6215) diyor.

resim için:
http://www.forzaneuro.com...77739de9f59081e64&
her din hakim olduğu topraklara kendi yapıtlarını yaparak kendi kültürünü yansıtarak bir nevi gövde gösterisi yapar. türkiye'deki gösterişli camilerin nedeni de budur. turistlerin görebileceği yerlere yapmak en mantıklısıdır. nasıl ki onlar kiliselerini sinagoglarını süslüyorlar bizim de camileri süslememiz hoş görülmelidir.
arap'in yagi bol bulup muhtelif yerlerine boca etmesinin urunudur.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.