1. 1.
    birbirinin içine girmiş, girift.
    ... frozen hopes