1. .
    d orbitallerinde de elektron bulunduran, periyodik tablonun b gruplarinda yer alan metallerin tümü.
    ... the kene