1. 1.
    hücre içi ikincil haberci (görevi hücre membranındaki fosfatidil inositolü yıkarak iki parçaya ayırmaktır. Bunlar inositol trifosfat ve diaçil gliserol sisteminde rol alan enzimdir. bir de clostridiyumun alfa toksininde bulunur.
    1 ... drygt