1. 1.
    frets on fire ın kısaltılmış hali.
    1 ... durdurmak yok yolluya devam