1. 1.
    uzlaşma sağlamak için bir şeyler kaybetmeye razı olmak, olumsuzlukları kabullenmek, el etek çekmek.
    ... asiti kaçmış kola