1. 1.
    Bileşim ve bulunuş şekilleri ile feldispatlara benzer. Kristal şekilleri, fiziksel özellikleri ve daha az silis ihtiva etmeleri ile ayrılırlar. Kayaç yapıcı minerallerdir.
    ... gozlerin soyledigi yalan