1. 1.
    1924-1995 arasında yaşamış ünlü tarihçi. batı türklerinin tarihleri boy ve teşkilat yapıları hakkında yazmış olduğu oğuzlar adlı kitabı tarih araştırmacıları için önemli bir kaynak eserdir.
    #5841227 :)
  2. 2.
    Ülkemizin yetiştirmiş olduğu en büyük oğuzlar ve Türkmenler araştırmacısı. Oğuzlar adlı kitabı bu yıl, yıllar sonra tdav tarafından yeniden çıkartıldı. Maliyetli bir kitaptır ancak hacmi ve içeriği parasını dert ettirmez. Hocanın oğuz boyları üzerine de ayrı çalışmaları vardır. Bunlardan en kapsamlısı Çepniler üzerine yaptığı araştırmadır. Çepni tarihin, sözcük kökenlemesini, nerelere gelip yerleştiğini, nerelerde bulunduğunu, tarihi süreç içerisinde hangi beyleri çıkarttığını, hangi mezhep ve tarikatlarda bulunduklarını eldeki kaynaklar doğrultusunda açıklar.
    #37778809 :)

faruk sümer ile alakalı başlıklar