1. 6938.
    Türkiye'de genç kuşağın gündeminden düşmeye başlamasına rağmen dünyada altın devrini yaşıyor.

    En değerli markalar sıralamasında 2017'de ilk defa ilk ona girdi.
    2 ... asuregibisurat