bugün

akıl ve vicdan durgunluğundaki insan.
fasist demek milliyetci demek degildir. fasist demek ulkeye demokrasi degil otokrasi yani totaliter bir rejim isteyen insan modelidir. yani kraldan cok kralci bi insan modelidir. mesela hitler hem ırkcı hem fasistdir fakat Libya krali Kaddafi sadece fasistdir.
Size göre milliyetçi,bize göre çikolata.
kendinden olamyanı, bu ırkı olabilir,dini olabilir hiç bir şekilde hazmedemeyen ona nefretle bakan, humanist duyguları nerdeyse tamamen kaybolmuş canlı türü....
kürtlerin önlerine gelen herkese verdikleri ünvan. fakat kendileri hiç fasist değildir hemde hiç.
hele bana hiç çekinmeden "babam çocukken bana oğlum büyüyünce bütün lazları s.keceksin derdi" diyen kürt ve demoktratik oda arkadaşım kesinlikle değil.
hele hele "lan muru3xi şimdi arkadaşız ama cephede hiç çekinmeden seni vururum" demiş olan sözde arkadaşım olan kürt kesinlikle faşist değidir. bu arkadaşın demokratik toplum partisi yanlısı olması onu faşistlikten uzak tutmaktadır.
vatanını milletini seven insanlara hemen her platformda yakıştırılan, o kimselerin ise hiç iplemediği şey..
"ipne gibin, buşt gibin bişey"
birey olarak faşist;kendi düşüncesini zorla,kendini güclü görerek kendinden zayıfa kabul ettirmek demektir
(bkz: goliath)**
Kendisine vatansever, yurtsever, milliyetçi vs olarak adlandıran fakat saman altından ırkçılık,kafatasçılık yapan; diğer ulusların ve milletlerin kültürüne en ufak saygısı dahi olmadığı halde bazen saygılıymış gibi görünen insan. Kültürler arası diyalog ve çokkültürlülük gibi kavramları algılayamadığı halde ahkam kesen ve genelde sorunları şiddetle çözmeyi savunan modelleri çoğunluktadır ve en önemlisi hiçbiri kendisine faşişt demez.
(bkz: faşist angut ile kahraman hain)
türkiye'de bolca örneklerine rastlayacağımız, her türlü pisliğe bulaşmış adamlar. idolleri mehmet ağar, abdullah çatlı, nihat atsız gibi ülkeye çok mühim hizmetler(!) yapmış adamlardır.
ota, boka fasist damgasi vuranlar kadar igrencdirler.
sözlükte bol bulunan ırkçı insan çeşidi.
empati yoksunu, şiddet düşkünü, homofobik, kendisine benzemeyen herkesten nefret eden, kültürlerarası diyalogu reddeden, basmakalıp sığ bir düşünce(?) yapısına sahip, ataerkil, sanatla ilgilenmeyen insan modeli. Ne yazık ki ülkemizde çok fazlalar ve ulusal değerlerimize sahip çıkma söyleminde bulunarak şiddet ve nefret kusuyorlar. Ulusal değerlerimizi ve kültürümüzü faşistlerin eline bırakmamalıyız.
ülkücünün temel bir ideoloji ve kendince görüş açısına sahibi olanı.
1940 yıllarında almanya'da adolf hitler ve italya'da benito mussolini'nin ortaya çıkardığı ve bu ülkelerde uygulanmaya başlandığı siyasi görüş.
milliyetçilikle karıştırılan terim.
kendi tanımımca;

kendi düşüncesini, kendi ideolojisini başkası üzerine dayatmaya çalışan herkes, faşist'tir.
ermeni bir entellektüelin öldürülmesinde bile suçu ermenilerde aramaya kalkan zavallılar.
buraya entry giren yazarlara verilmesi gereken ünvan.
Bazı yazarlar karşısındakinin ırkçlığını, yaptığı ayrımcılığı eleştirmek için faşist der. Ama bilmez ona o sıfatı takarak bir ayrım yaptığın. Tabiki de o şahıs faşist değildir. *
....
ırkçı denince akla
tamam şimdi buldum
hemen onun adı gelir
faşist faşist faşist
italyan ırkçılığı.
Faşist demek bir devrin italyan milliyetçisi demektir. italyanca "facio" kelimesinden doğan bu sıfat, Musolini'nin italyan milliyetçi partisi mensuplarına alem olmuş, italyan milliyetçiliğine de "faşizm" denmişti. Milliyetçiliğin milletleri sardığı sırada hepsi ayrı ayrı adlar almış; Almanlar "nazi" (Nasyonal Sosyalist'ten kısaltma), ispanyollar "falanjist", Belçikalılar "reksist", Romenler "gardist" kelimesini kullanmıştı. Bu disiplinli ve komünist düşmanı milliyetçilik ilk önce italya'da çıktığı için hepsine birden "faşizm" demek âdet olmuştu.
FAŞiST

"Faşist" demek bir devrin italyan milliyetçisi demektir. italyanca "facio" kelimesinden doğan bu sıfat, Musolini'nin italyan milliyetçi partisi mensuplarına alem olmuş, italyan milliyetçiliğine de "faşizm" denmişti. Milliyetçiliğin milletleri sardığı sırada hepsi ayrı ayrı adlar almış; Almanlar "nazi" (Nasyonal Sosyalist'ten kısaltma), ispanyollar "falanjist", Belçikalılar "reksist", Romenler "gardist" kelimesini kullanmıştı. Bu disiplinli ve komünist düşmanı milliyetçilik ilk önce italya'da çıktığı için hepsine birden "faşizm" demek âdet olmuştu.

Faşizm ve komünizm aşağı yukarı aynı yıllarda italya ve Rusya'da iktidara geldiğinden komünistler, kendi düşmanlarına, bütün milliyetçilere ve giderek komünist olmayan herkese faşist demeye başlamışlardı.

Basit ve iptidâî komünist zihniyeti beş on kelimenin tutsağı hâline geldiği ve çapraşık meseleleri kavrayamayıp onları yavanlaştırdığı için dünyayı komünist ve faşistlerden mürekkep iki grup hâlinde görüyordu.

Bizde de 1970'lerdeki olaylar, komünistlerin kendilerinden olmayan herkese faşist dediğini bir kere daha ortaya koymuştur. Yani Türkiye'de komünistlerin faşist dediği, komünizm karşısında olan kimseler, özellikle Türk milliyetçileridir.

Türkiye'de komünistler vardır. Gizli bir komünist partisi de 1920'den beri daima mevcut olmuştur. Fakat Türkiye'de faşist olmadığı gibi açık veya gizli bir faşist partisi de yoktur.

Komünistler milliyeti inkâr ettikleri için dünyadaki bütün komünist partileri dost ve müttefiktir. Halbuki her milliyetçilik başka milliyetçiliklerin aleyhinde olduğundan komünistlerin topyekûn faşist diye adlandırdığı ayrı milletlerin milliyetçileri birbirinin düşmanı veya zıddıdır.

Türkiye'de faşist, şu veya bu değil, Türkçü gençler vardır. Bunlar göğüslerine millî alâmet olan Bozkurtlu rozet takarlar ve kendilerine Bozkurt derler. Komünistlerin gemi azıya aldığı yıllarda Adalet Partisi, kasdî mi olduğu hâlâ anlaşılmayan bir acz içinde olaylara seyirci kalırken millî duyguyu ve hattâ devleti bilek gücü ile savunanlar, düşmanları tarafından komando diye adlandırılan bu Bozkurtlardı.

ismet inönü, mahut zihniyetiyle bunları zamanın cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a şikâyet ederken Sunay Paşa sâbık millî şefe tarihî cevabını vererek onu susturmuştu.

Şimdi gazete havadislerinden öğreniyoruz ki küçük Bozkurtlardan biri, 16 yaşındaki Necati Kaya, göğsünde Bozkurtlu rozet olduğu için okul müdürü tarafından yüzüne sert bir cisimle vurularak komaya girmiş ve kurtarılamayarak ölmüştür. Bu kahraman (!) okul müdürü için ne söylense, ne kadar övülse azdır. Kine bakınız ki daha 16 yaşında bulunan körpe bir çocuğa elle değil de sert bir şeyle vuruyor, bunu da o çocuk göğsünde millî sembol olan Bozkurtu taşıdığı için yapıyor.

Bu cinayetten birkaç gün önce bir bakanın okullardaki faşistleri yumuşaklıkla yola getireceklerini söylemesi şaşırtıcı olmaktan da daha ileri bir şeydi. Bu faşistler kimlerdi? Varsa, adlarını söylemek devlet sırlarını açığa vurmak olmayacağı için hiç olmazsa bir tek isim vermesi gerekmez miydi?

Millî sembol düşmanlığı, milliyet düşmanlığı, milliyetçi düşmanlığı, millet düşmanlığı acaba nerelere kadar yürüyecek? Onlara şairin şu beytini hatırlatacağız:

Bu kavmın titre makrûn-ı adâlet intikamından;
Kılıçlar çıkmasın bir kerre pür-satvet niyâmından.

(Bu kavmın, adaletin yanında olan intikâmından titre. Kılıçlar kahredici olarak bir kere kınından çıkmaya görsün.)

Bozkurt'tan çakallar, köpekler ve tilkiler korkar. Kendi mefâhirine düşman olanın bu âdi hayvanlardan ne farkı olabilir ki?..


5 Nisan 1974, Ötüken, Sayı: 4
ATSIZ
dışlayıcıdır. empati yoksunudur. örneğin bir türk faşisti sadece nefret etmeye , nefretini yaymaya ve genellemeye yapmaya programlanmıştır. ona göre tüm kürtler hırsız, kapkaçcıdır.ülkenin kalkınmasındaki tüm halkların emeğini yadsar.
ya da bir kürt faşistine gelelim. kürt faşisti de tv'de bir askerin mayına basarak kalleşce öldürülmesine sevinir. o askerin bu toplumun bir evladı, büyük ihtimalle zor şartlar altında yetişen bir anadolu genci olduğunu idrak edemez.

kısacası faşism nedir? kendine kalkan olarak milliyetçiliği seçen ve milliyetçilikle beslenen bir yaratıktır. faşistler önyargı duvarlarıyla çevrelerini örmüş acizlerdir.

"şiddet, acizlerin son sığınağıdır." isaac asimov.
günümüz de insanları aşağılamak, hakaret etmek için kullanılan sıfat... hatta ve hatta birinin anasına avradına sövceğinize faşist diyin hemen hemen o dereceye gelmektedir neredeyse...

tu kaka dır, eline bulaşmasın diye diline bulaştırır insanlık bunu...

bizede biri faşist der kısa keselim zira bizim oralarda terimlerle sövülmüyor... bu da böyle bir anı işte...
ilkokul ve ortaokul caglarinda turkun turkten baska dostu yoktur sozuyle yetistirilmeye baslatilan insan turu..
bir de gizli faşistlik vardır. aslında faşizmin yarattığı apolitik gibi görünen ama aslında son derece bir şeylerin yanında yöresinde olan insanlarda görülendir. onlar kimseyi toplama kamplarında sabun yapmaktan bahsetmezler, kimseye karşı savaşmazlar görünürde, ama toplum düzenini(!) bozanları yahut bozmak isteyenleri yahut hayal ettikleri gibi(!) yaşamayanları, toplumun içinde dursunlar, topluma ayak uydursunlar, herkes gibi olsunlar isterler. (burada herkes, ideal resmi ideoloji insanlarını kapsayan bir herkes'tir. gerçek herkes değildir. )
devletin, kurumları ve kurucusuyla kutsal sayıldığı, güya toplumun hayrı için ferde kıyılabilen, devletin piyasalara narh koyduğu, mahkemelerin ve üniversitelerin esir tutulduğu, elitler oligarşisinin her şeye hakim olduğu, totaliter devlet rejimidir. amma Türkiye de faşist dedin mi 1940'larda ismetciler, bugün ise ülkücüler akla gelir.
sadece insanları ırkına, diline dinine göre ayıran totaliter tipler değildir bunlar..
bu dünyada bitkiler ve hayvanlar da vardır, bizim gibi onların da bu yerde yaşam hakları mevcuttur. keza, onlar olmasa afedersiniz boku yemiştik. şimdi gelelim konumuza, ormanı devlete karşı atraksiyon olarak kesenler, fok balıklarının kafasına vurup vurup kürk yapan tipler ne oluyor?. buyrun, siz karar verin.
(bkz: yemişim ırkını)
herkesin kafasına göre anlam yüklediği şey.

kürt kürtlüğünden, ermeni ermeniliğinden vazgeçmesin, ben ben türküm dediğimde faşist olıyım.ne güzel.
sözlük küfürleri arasında hızla yükselişe geçmiş olan tanımladır.
akp ye giydirirsin, tüh faşist.
türk olmak şereftir dersin, tüh faşist.
tanım yaparsın, tüh faşist.

çabuk tüketmenin, popüler kültürün bir yansıması olsa gerek son dönemde
artan "faşiisssttt" diyerek haykırma furyasıda.

sanırım moderasyon artık "faşist" denilince çaylak yapmaya başlayacak.
(bkz: türklük faşistlik olmuş teroristlik ezilen halk)
lazım değildir bu tip insanlar kendini soykırsın.
korporatist temele dayali milliyetci otoriter bir rejim kurulmasini destekleyen, fasizm yanlisi kisi. komunist gibi dine, tanri'ya, milli mefkureye ve degerlere dusman degil, bilakis insani insan yapan bu mefhumlarin varligina ve gerekliline inanmistir. cunku bilir ki gecmisini ve milliyetini inkar eden, o'nu kucumseyen soysuzdur, pictir.
ayrica bireylerin kisilik yapilariyla siyasi duruslari arasinda nasil bag kurulmaktadir anlamak mumkun degil. ne yani butun fasistler psikopat, manyak, cani ruhlu kimselerdir de, komunistler, yobazlar, liboslarin hepsi sutten cikmis ak aksik kabilinden mulayim kimseler midir ?
milliyetçilik anlayışının yerini almıştır ülkemizde. yani artık milliyetçiler de potansiyel bir faşisttir. zaten bir ırkı yüceltmekle, bir milleti yüceltmek arasında pek bir fark yoktur. kimsenin kimseden üstün olmadığını, dünyadaki tüm halkların eşit olduğunu anlayamayan insanlardır faşistler, milliyetçiler. kendi kör karanlıklarında debelenedursunlar, biz insana insan olduğu için değer vermeye devam edeceğiz.
bölücülere ve şakşakcılarının yaptıklarını ve konustuklarını görünce insanın aklına kötüden giren düşünce.Acaba bunları yok etmek için benito mussolini gibi biri mi lazım bize.
dünya savaşları esnasında ortaya çıkan, özellikle Adolf Hitler başkanlığındaki nasyonal-sosyalist düşüncenin baş gösterdiği aşırı milliyetçilik,antikonünist ve oldukça otoriter bir politik sistemdir. aynı düşünceyi paylaşmayan insanlara saygı yoktur.
her nedense yurdum insanının ülkemiz içinde hiç bulunmadıklarına inandığı faşizm militanıdır.
(bkz: seri eksi oy veren ibne)
insanların kategorize edilmesi; normal şartlar altında yanlış ve insana yakışmayan bir eylem olmakla birlikte, konu faşist bir insan olduğunda, bu durum olağan karşılanabilir zira, faşizm bir ideoloji olarak insan olmanın temel nitelikleri ile çelişen özellikler taşır.

öyle ki, faşist ideolojiyi salt kendi çıkarları için benimseyen insanlar; kurmak istedikleri sömürü düzeninde, kendilerine karşı gelen insanları saf dışı bırakmak için kendi sempatizanlarını gözlerini dahi kırpmadan feda edebilirler.

bu temel savdan hareketle faşistler temelde üç kategoride incelenebilirler;

birinci kategoriyi;
aslında faşist olmayıp, gerçekten faşist olanların kulu,kölesi,emir eri,vurucu gücü vs. olan, düşünmek ve sorgulamak yerine, uygulayıcı kişiler oluşturur ki, makbul olanları; iyi dolduruşa gelenleridir. vatan millet sakarya üçlemesi akabinde kükremiş sel olur, kendilerini aşıp, bendlerini çiğner taşarlar. aslında, kendilerini bir bok sanan ve faşist damgasını en çok yiyen zavallılardır. biz bunlara kısaca; it diyoruz.

ikinci kategoriyi;
birinci kategoriden seçilmiş, biraz aklını kullanma, örgütleme, provokasyon ve eylem planları hazırlama yetisine sahip ve daha sonra bu konularda özel eğitimlere de tabi tutulan kişiler oluşturur. smith-wesson şarjörü gibi kolay doldurulup boşaltılanları makbuldür. osuruktan teyyare payeler(şef,lider,ağabey gibi)verilmek, ceplerine biraz para ve/veya yataklarına sarışın fahişeler konulmak suretiyle maşa olarak kullanılırlar. başarılarına ve performanslarına bağlı olarak, kremalı pastadan olmasa dahi üzerindeki çilek, vişne veya muzlardan nasiplenebilmeleri mümkündür. insan olarak mutasyona uğramış türdür. her ne kadar onlar da gerçekte faşist olduklarının bilincine varamamış olsalar ve kendilerini kahraman gibi görseler bile, biz bunlara kısaca; faşist diyoruz.

üçüncü ve son kategoriyi;
geri planda tezgahını kurmuş, hitler ve mussolini gibi enel hak diyen psikopat istisnaları dışında faşizan bir eylemle ön plana çıkmayan, çarkları ulusal ve/veya uluslararası sermayenin gücü ile dönen, medyada; layıkı veçile barışsever, yardımsever, insan ve doğasever görünen, gerçekte; şahsi çıkarları için tümünü bir çırpıda yok edebilecek kadar gözlerini hırs,para ve kan bürümüş, insanın; sırf onları yok edebilmek için faşist olasının geldiği ağababalardan oluşan, kremalı pasta paylaşımcısı tür oluşturur. kâh silah, kâh uyuşturucu, kâh insan tüccarıdırlar. öylesine güçlüdürler ki, çıkarları için sistem kurar sistem yıkarlar, devlet kurar devlet yıkarlar, yeni ırklar yaratmaya var olan ırkları yok etmeye uğraşırlar. faşizmin metastaz evresinde olduklarından kemoterapi de sonuç vermez. biz bunlara kısaca; azılı faşist diyoruz.
ibne puşt gibi bir şey.
kaynak; kemal sunal
tanımını bilmeyen bir çok çakma özgürlükçü tarafından balkonuna bayran asanların, ne mutlu Türk'üm diyenlerin, milliyetçiyim diyenlerin maruz kaldığı ihtamdır.
eğer ki emperyalizme karşı olmak, yabancıların toprak almasına karşı olmak, ulusalcı veya milliyetçi olmak, balkonuna bayrak asmak ve ne mutlu türk'üm sözünü büyük gururla söylemek faşistlikse öyleyse ne mutlu faşistim diyene!
fm 2008de liverpool'la oynarken yossi benayoun'u sırf israilli olduğu için sürekli kadro dışı bırakan insan evladı. *
diğer bütün -ist lerden farklı olmayan insan türüdür. bu ırk ayırır, diğerleri de başka şeyler. bir şeyi körü körüne savunur diğerleri gibi. ilk bakışta harfler ve manalar farklı gibi gözükse de aynı bokun lacivertidir. hayatındaki diğer olasılıklardan vazgeçmiş tek bir şeye yönlenmiş olandır.
faşist senin benim gibi insancıl düşünmüyor ki güzel kardeşim ona insan gibi davranasın. faşiste insan gibi davranmayacaksın, hak ettiği gibi davranacaksın. yoksa o iktidara geldi mi ilk yapacağı şey senin kelleni almaktır, bunu bilesin. tarih devrimlerle doludur, sen onu devirmezsen o gelir seni devirir. nietzsche' nin bi lafı var;
- canavarlarla mücadele eden kişinin kendisi bir canavara dönüşmemelidir.
ben biraz bu konsepte öfke sosu da ekliyorum. sedat peker' e gitsen insan gibi birşey anlatmayı denesen nolur? ağzını yüzünü kırar senin. ondan o senin ağzını yüzünü kırmadan, sen onunkini kıracaksın. faşist kurtçuklara acırsan, nihal atsız amcan mezardan tokmaklar seni.
sözlükte de bol bulunan bir tatlı su kefali türü.
kendi sahip olduğu ırkın diğer tüm ırklardan üstün olduğuna inanan kişidir. 21.yüzyılda bile etkisini fazlasıyla göstermektedir.
Nasıl solun ulaştığı en uç nokta anarşizm ise sağında ulaştığı en uç nokta faşizmdir.