bugün

ilber Ortaylı'nın islam dini için söylediği söz. Bunu söylemesindeki amaç, islam ile Yahudilik arasındaki inanılmaz benzerlikten kaynaklanır: sünnet, helal gıda, hafızlık, tesettür, ezan, takke, tesbih, medrese, ay takvimi, peygamberlik, şeriat vb.
Sanki islam, Yahudiliğin kitaplı alt mezhebi gibidir.
görsel
görsel
Normaldir, zaten tüm semavi dinler aynı kaynaktan gelmektedir. Hz isa Musa Zekeriya ibrahim ve diğerleri namaz kılar oruç tutardı.
Gündemdeki Haberler