1. 1.
    fibularis longi kasının etkisiyle ayak tabanının laterale bakmasıdır.
    ... cutcut
  2. 2.
    ayakta hem abduksiyon hem de pronasyon olayının gerçekleşmesidir. peroneus longus ve peroneus brevis kasları primer hareketçileridir.
    1 ... piyon