1. 1.
    Etrüskler roma öncesi dönemde italya'da yaşayan diğer halklardan,temel olarak hint-avrupa dışı öğelerden oluşmuş bir dille ayrılırlar.Etrüskçe yunan alfabesini kullandığı için okunabilmesine rağmen,hala karanlık olan birçok noktası vardır.
    ... hexagram