1. .
    ispanyolcada körkütük sarho anlamına gelen kalıp.
    ... im nothing