1. 1.
    ispanyolcada kölelik/tutsaklık anlamlarına gelen kelime.
    ... im nothing