bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  yargı vermeme tutumu.şüphecilerde,kesin hiçbir şey bilinemeyeceği için genellikle bilgiden vazgeçme ilkesi;yargısızlık.
  3 ... frozen hopes
 2. 2.
  ytu'de sağa sola yazan* muhtemel makina fakultesi öğrencilerinin hedesi.
  1 ... hakanimsi
 3. 3.
  yargısızlık tır.
  1 ... unique270
 4. 4.
  ilk olarak septiklerin babaları olarak kabul edilen pyron ve timon söylemiştir.
  1 ... blackhellrain
 5. 5.
  yorum yapmıyorum. no comment.

  not:
  yani kelime o anlama geliyor, sözlüğe başkaldırı filan yok yani.
  1 ... entari giymeyen yazar
 6. 6.
  Epokhe zihinsel edimlerin, bu edimlerle ya da dünyadaki nesnelerin var oluşuyla ilgili kavram ve ön kabullerden bağımsız betimlenmesini, olanaklı kılar. Fenomenoloji, Psikolojinin tersine zihinsel edimlerin nedenlerini, sonuçlarını ve bu edimlere eşlik eden fiziksel unsurları dikkate almayız. Ama bu süreçte nesneler bütünüyle ortadan kalkmaz. Çünkü incelenen nesne her zaman gerçek bir varlık olmayabilir, ejderhaların varlığın inanabilir ya da pembe fareler düşlenebilir, nesne gerçek dışı olabilir. Dolayısıyla zihinsel edimlerin betimlenmesi, nesnelerin de betimlenmesini içerir. Ama bu nesnelerin var oldukları varsayılmaksızın yalnızca birer fenomen olarak betimlenir.

  Not: tanım, fenomenonolojik yöntemde "epokhe"dir.
  1 ... non fui fui non sum non curo
 7. 7.
  Belli bir tür araştırma yaparken bazı bilgi türleri veya öncüllerin yasaklanmasıdır. Husserl fenomenolojisine (görüngübilim) göre, Yeterince temellendirilmemiş oldukları halde doğru kabul edilen veya üstünde uzlaşılan bu açıklamaların yasaklanması, kendi gözümüzle görmenin ve bunu ifade edebilmenin yolunu açar. Fakat bu her türlü yargıdan kaçınma anlamı taşımaz. Nesneye yönelirken bizi en doğal tavrımızdan uzaklaştırabilecek öncüller veya önyargılardır.

  Fakat gadamer hermeneutiğinde (yorumbilim) ise önyargılar ve önyargılara olumlu anlam yüklenmektedir. Önyargılar anlamanın önünde bir engel değildir. bilakis anlamayı olanaklı kılar. Bir nesneyi önyargılarımız olmadan anlamamız mümkün olmadığı gibi önyargılarımızdan sıyrılabilmemiz de mümkün görünmemektedir. Fakat yine burada da önyargılara körü körüne bağlanmak yerine olumlu ve olumsuz anlamdaki farkındalığımızı arttırmamız gerekmektedir.

  Ayrıca bu iki zıt görüşe sahip felsefecilerin ikisi de felsefeyi bilim olarak tanımlarken, indirgemeci yaklaşır enteresandır.
  16 ... fikrimin ince gulu