1. 1.
  ben senim sen de ben manasına gelen tasavvufi söz. bu konuyu açıklamak için muhyiddin ibn-i arabi derki;" sevgi sevenin özüdür, varoluşudur. o halde sevdiğim benim sevdiğim de ben. "

  tasavvuf ontolojisinde, seven ve sevilen iki ayrı varlık değildir. binaenaleyh aralarında özne nesne ilişkisi kurulmaz.

  hatta mutasavvıflar ben kavramanı ortadan kaldırmaya uğraşırlar. zira varlıkta o'ndan başkası yoktur.

  "Ben bende değil, sende de hem sen, hem ben,
  Ben hem benimim, hem de senin, sen de benim,
  Bir öyle garip hale bugün geldim ki
  Sen ben misin, bilmiyorum, ben mi senim."

  mevlana.

  Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
  Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

  şeyh galip.

  not: elbette anlatılan sevgi beşere duyulan sevgiden farklıdır. yine de beşeri ilişkiler bu sevginin mahiyetini kavramak açısından önem arz eder, mutasavvıflar güzel sever zira.
  12 -2 ... kalbin murakabesi
 2. 2.
  Enternasyonal kelimesi buradan türemiştir.
  ... hakan yavas
 3. 3.
  anlamı tam olarak ben benim sen de ben olan arapça söz, ben senim sen de ben değil.
  -1 ... rootz
 4. 4.
  çin ce den mealen ;

  sen seni bil sen seni.
  4 ... timur cengiz hulagu
 5. 5.
  (bkz: in lak ech)
  ... rootz
 6. 6.
  Yahudi hasaredir demek.
  1 ... basat55