1. .
    bütünlük ilkesinde en temel müziksel deneyimlerin ve davranışların kazandırıldığı, müziğin ön şartlarının oluşturulup müziğe giden yolun açıldığı bir süreçtir. Elementer müzik hiçbir zaman sadece müzik değildir... hareket, dans ve dil ile birliktedir. Bu müziğe dinleyici olunmaz, onun bizzat yapılması gerekir. zihni kurguya dayanmaz, büyük formlara ve mimariye sahip değildir. Elementer müzik tabanda, doğal ve bedenseldir, herkes tarafından öğrenilebilir ve tecrübe edilebilir.
    1 ... linka
  2. .
    (bkz: lmnt)
    ... notrinova