1. 1.
  Birbirine karışmayan aynı miktarda iki sıvı içerisinde çözünen bir maddenin, bu 2 fazdaki konsantrasyonu oranının belirli bir sıcaklıkta sabit olduğundan yola çıkarak gerçekleştirilen; genellikle dietil eter veya di izopropil eter kullanılarak yapılan kimyasal ayırma işlemi. sıvılara ve katılara uygulanabilen bir tekniktir.
  2 ... coincidental magic
 2. 2.
  bir homojen çözelti ortamındaki belirli bir maddeyi bir çözücü vasıtası ile çözelti ortamından çekip almaya esktraksiyon denir. aynı işlem, katı karışımlardan bir maddeyi ayırmak, çözünen ve istenmeyen safsızlıkları karışımlardan uzaklaştırmak için de yapılır.
  olay dağılma kanununa dayanır. dağılma kanunu, karışmayan iki sıvıda üçüncü bir maddenin bu iki fazdaki konsantrasyonları oranının belirli bir sıcaklıkta sabit olduğudur.burada, maddenin her iki fazda da molekül yapısının değişmediği ve aynı yapıda olduğu kabul edilir.

  (bkz: özütleme)
  2 ... ilgisiz kisi zamiri