1. 1.
  Lester R. Brown tarafından yazılan kitap:
  Brown, küresel ekonominin dünyanın ekosistemleri ile uyumlu olacak ve ekonomik ilerlemenin devamını sağlayacak şekilde nasıl yeniden yapılandırılabileceğini iyimser bir yaklaşımla anlatmıştır.
  yeni ekonomide, kömür madenlerinin yerini rüzgar çiftlikleri, dahili yanma motorlarının yerini hidrojene dayalı yakıt hücreleri alacak ve şehirler arabalar için değil, insanlar için tasarlanacak. Danimarka'nın rüzgar çiftlikleri, Japonyanın güneş enerjisini kullanan çatıları, Hollandanın bisiklet ağı ve Güney korenin ağaçlandırılmış dağları, yeni ekonominin nasıl olacağına dair bir fikir veriyor. çevreyi ekonominin bir parçası gibi görmek yerine, ekonominin çevrenin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini düşünüyor.
  ... mincirma
 2. 2.
  "ekonomik açıklar birbirimizden aldığımız borçlardır, oysa ekolojik açıklar gelecek nesillerden çaldıklarımızdır."sözüyle başlayan kitaptır.
  ... mincirma