1. 1.
    "azınlık" mânâsındaki eski bir hukuk terimi.
    3 ... dabaddah
  2. 2.
    (bkz: ekalliyet-i müsrife)
    ... jajhayan