1. 1.
  bir dilbilgisi terimidir. aynı anlam ve görevdeki eklerin, belli bir köke getirilmesi sonucu ortaya çikan durumdur. örnek vermek gerekirse:

  "çaydanlık": çay+dan+lık (burada "+dan" eki farsça bir ektir ve türkçedeki "+lık" eki ile aynı görevdedir. yani "çaydan" kelimesi zaten "çaylık" anlamındadir. tabi bu ek bizi kesmemiştir ve de bunun yanına bir adet "+lık" eki yerleştirilmiştir. böylece bir ek yıgılması oluşmuştur.)
  1 ... spoiler
 2. 2.
  ek yığılmasının sebebi, kelimenin köküne ya da gövdesine getirilmiş olan ilk ekin anlamını zamanla kaybetmesi, anlam kaymasına uğraması ya da anlamının unutulmasıdır.
  ... yasak merve