1. 1.
  yavuz bingöl'ün yöreye ait bir türküsünü seslendirdiği erzincan ilçesi olan kemaliyenin ermenice kökenli güzel kasabasıdır.bir sürü doğal güzelliği içinde barındıran bir yöremizdir.bölgeyi keşfetmek isteyenler ve görmek isteyenler her yıl mayıs ayında düzenlenen doğa şenliklerine katılabilirler.sessiz sakin kafa dinlemelik bir yerdir.görülmeye değerdir.
  ... fayaka
 2. 2.
  eğin in manası güzel bahçe, cennet bahçesi anlamındadır fakat isminin ermenice agın(sırt) bazılarıda akn(kaynak) isminden geldiği düşünülerek adı cumhuriyetin ilk yılında kemaliye olarak değiştirilir. kemaliye isminin verilmesinin nedeni de erzurum kongresine 500 atlıyla emrindeyiz paşam diye telgraf çektikleri içindir... eğin bazı kaynaklarda tarih boyunca ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir yer olarak söylensede Türklerin anadoluya girmesiyle beraber müslüman Türk nüfusu giderek artmıştır. 1800 lü yıllarının ortasında ilçede 2000 Türk hanesi varken 700 ermeni hanesi vardır. 1900 yılların başlarına kadar önemli bir ticaret merkezi olan eğin daha sonraları bu önemini kaybetmiştir... yavuz sultan selim zamanında eğine kasap kethudalığı verilerek osmanlı kasapları buradan yetişmiştir. günümüzde doğal güzelliği, doğa turizmi merkezi olması, dut ağaçları, tarihi eğin evleriyle turistlerin ilgilerini çekmektedir...(eğin isimi çelebi mehmed döneminde ilçenin osmanlı hakimiyetine geçmesiyle verilmiştir)
  ... erme1984
 3. 3.
  (bkz: egin turkusu)
  ... limon cicegi kolonyasi
 4. 4.
  bir erkek ismi.
  ... deli prenses
 5. 5.
  Türk kökenli bir sözcük, "cennet gibi güzel bahçe"; Ermenice kaynaklara göre "akarsu" anlamında kullanılan "Akn - Agn", Kaşgarlı Mahmud; Divan - i Lugat - it Türk" adlı yapıtında Eğin'i sırtın eğilen kısmı olarak betimliyor, örnekler ve yorumlar bir hayli. Etimolojik açıdan açıklayacak olursak:
  Eğin sözcüğü. Horasan'da Ağın adındaki bir yöreden gelen oymağın. kurdukları yeni şehre bu ismi vermeleri ve zamanla Eğin adına dönüşmesinden ortaya çıkmıştır. Bir başka kaynakta ise: Eğin anlam itibariyle tamamen Türk kökenli bir sözcük olup Cennet gibi güzel bahçe anlamına gelmektedir. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-i Lügatit Türk adli eserinde ise, bu kelime. sırtın eğilen kısmı olarak tanımlanmıştır.lçenin Eğin olan adı, Mustafa Kemal'in anısına Kemaliye'ye çevrilmiştir. Kemaliye Fırat'ın Karasu kolu üstünde, sağ kıyıda kurulmuştur.

  türküleri, manileri ile çok ünlüdür. erzincanın yüzde doksan gibi bir rakamı alevi olduğu neredeyse bir tek eğinliler sünnidir. ve bazı köyleri. eski adıyla başekrek(şimdiki adıyla subaşı köyü) , hınsor gibi köylerinin insanları alevi değildirler.
  ... chem ist
 6. 6.
  (bkz: eğin türküleri)
  ... benjamin kastaryan
 7. 7.
  eski dilde; arka, sırt, beden, boy pos.
  2 ... machados