1. 1.
  eda davasında ; davacı,davalının bir şey yapmaya, bir şey vermeye, bir şey yapmaktan kaçınmaya mahküm edilmesini ister.

  davanın dayandığı hakka göre çeşitli isimler alır:

  davacının mülkiyet hakkına dayanarak mahkemeden davalıyı malını geri vermesini istemesi=istihkak davası
  bir hakkın korunması için değil bir zararın tazmini için ise tazminat davası adını alır..

  eda davasının yapılan yargılaması sonunda hakim, davacının talebini yerinde bulursa esas itibariyle davalıyı edaya mahkum eden karar verir. eda ilamı denilen bu karar 2 hususu içerir.
  1-davanın dayandığı hakkın veya hukuki ilişkinin mevcut olduğunun tespiti
  2-istenilen edanın yerine getirilmesi hususunda davalıya yöneltilmiş bir emir verilen bu kararı,davalı rızası ile yerine getirmezse cebri icra yoluna başvurulur.
  1 -1 ... demester
  #1766528 :)