1. 1.
    insanı geçitlerde sınayan sanat :

    dram sanatı bir eylem sanatıdır. aristoteles, tragedyayı "hareketin taklidi" olarak tanımlarken, dramın insanı eylemi içinde gösterdiğini ve bunu anlatarak değil, göz önünde canlandırarak yaptı­ğını belirtmiştir. insanın eylemini anlamlı yapan, bu eylemin gerçeğe, akla ve dram sağduyuya, vicdana uygun nedenlerden kaynaklanması ve gene böyle bir amaca yönelmesidir. eylemin, moral, tarihsel, toplumsal ve ruhsal boyutu olmalıdır. oyun kişisi, eylemini gerçekleştirmek üzere devinirken toplumun ilişkiler düzenine, bu ilişkileri yöneten yasalara, bu düzeni bozan sorunlara ve sorunların derinindeki nedenlere ışık tutar; aynı zamanda bu gerçekler karşısındaki kendi kişiliğinin tartılıp, değerlendirilmesini sağlar. toplumsal göndermeleri ne kadar zengin olursa olsun, dramda ilginin odağında insan bulunur. eylem, insandan dolayı ve insanla ilişkisi oranında önemlidir. gerçek, insanı aydınlattığı ölçüde anlamlıdır. bu bakımdan usta yazarlar oyunlarında olayları kurgularken bireysel özellikler üzerinde durmaya, kişilikleri açıklamaya da özen gösterirler. 
    4 -5 ... notaiscisi