1. .
  dalgalı akımın bir lutfu olan ilginç fizik olayı. aralarında faz farkı olan iki veya daha çok fazın farklı zamanlarda farklı yön ve değerde olmaları ile ortaya çıkar.
  yani fazlardan biri + yönlü ise diğeri - yönlü veya aynı yönlü olmalarına karşın değerleri farklıdır. bu da manyetik alanın konumunun değişmesine yani dönme hareketi yapmasına sebep olur.

  bundan faydalanarak dalgalı akım elektrik makinları geliştirilmiştir.
  (bkz: asenkron makineler)
  (bkz: senkron makineler)
  (bkz: elektromanyetik alan teorisi)
  ... pilotmont