1. 1.
  toplumda şekersiz şeker hastalığı olarak da bilinir. diyabetle alakası olmamakla birlikte bol su içme isteği uyandırdığı için bu adla anılır.
  sebebi antidiüretik hormonun etkisinin çeşitli sebeplerle kaybolmasıdır. adh dediğimiz hormon böbrekten idrara gereğinden fazla su kaçmasın diye suyun tübüllerinden geri emiliminden sorumludur. beyinde hipotalamustan sentezlenip arka hipofiz bezinde depolanır.
  adh ya hiç yoktur ki buna santral tip denir, ya da adh var ama böbrekte hormona reseptör duyarsızlığı vardır. bu da nefrojenik tiptir.
  santral tipin tedavisi basittir. olmayanı yerine koy. bu amaçla adh(vazopressin) adlı hormon ilaç olarak verilir. adh analoğu desmopressin verilir.
  nefrojenik tipte tedavide tiazid diüretiği ya da nsaii grubu ilaçlar verilir.
  nefrojenik tipin sebepleri; bazı ilaçlar( en sık lityum, demeklosiklin), hiperkalsemi, hipokalemi, gebelik, orak hücre anemisi, sjögren sendromudur.
  2 ... melikbaybars