1. 1.
    gök cisimlerinin manyetik alan üretim mekanizmasını açıklamaya çalışan teori.

    bilindiği gibi dinamo, hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretir. elektrik alanın olduğu yerde manyetik alandan söz etmek mümkündür. yıldız gibi gök cisimlerinde, yüksek sıcaklıklar nedeniyle plazma halindeki maddede bulunan hareketli elektrik yükleri bir akım oluşturur. bunun sonucunda da manyetik alan ortaya çıkar.

    yine de gök cisimlerinde sürecin bu kadar net ve basit olmadığı düşünülüyor. birbirinden farklı dinamo teorilerinin ortaya atılmış olma nedeni de bu.
    3 ... meja