1. 1.
    müzikte, sesin kademeli olarak kısılması durumu.
    sesin kademeli olarak artması ise crescendo'dur. decrescendo ile diminuendo aynı anlamdadır.
    1 ... terliksizhayvan