1. 1.
    söylenen sözleri tekrar etmek üzere kaydeden fonograf makinesi.
    ... frozen hopes