1. 1.
    Espiriyi 1 2 senede falan anladığımız komedi türü. Çok derin komedi türü de var mesela dolar 1 lira olacak.
    ... mr forever happy