1. 1.
    10. Nesil yazarımız.
    ... cakmasamara