1. 1.
    reklamcılık sektöründe sıkça kullanılan, hedef kitlenin belli bir konu ya da alandaki düşünce, duygu ve davranışlarına içinden nüfuz ederek, kontrol altına almaya ve yönlendirmeye çalışmak anlamına gelen kavramdır. amacı, insanların düşünce duygu ve davranışlarını üreticilerin istediği yönde ''gönüllü olarak'' değiştirmelerini sağlamaktır.
    ... mabel