1. 1.
  amerikalı enstitülerin dp için kendi dillerinde kullandıkları isim.

  kendi ülkelerinde iki büyük siyasi odaktan biri olan demokratlar içinse democrats derler. çünkü onlarda partiler sadece seçim süreçlerinde kampanya yürütmek amacıyla faliyet gösterir.
  2 ... arude50
 2. 2.
  (bkz: Democrat Party)
  ... karamsar kelimeler
 3. 3.
  kökenleri ta abd'nin kuruluşuna kadar giden iki partili sistem içinde daha liberal olan kanadın temsil edildiği 72 milyon kayıtlı üyesi bulunan, bünyesinde birçok güçlü mekanizmayı barındıran, kişilerin ya da zümrelerin kontrol edebileceğinden çok daha büyük ve organizasyon açısında aşmış politik parti. James Madison ve Thomas Jefferson'un kurduğu demokratik-cumhuriyetçi partinin, abd'nin ileriki yıllarında büyüyüp gelişmesi ve genişlemesine bağlı olarak yaptığı harcamalar, savaşlar konusundaki fikir ayrılıklarından dolayı bu partinin bölünmesinden doğmuştur demokratik parti. yapılan yüksek askeri harcamalara, uygulanan yüksek vergilere ve özellikle öngörülmeyen bir şekilde genişlemeye karşı olanların 1820 seçimlerinde Andrew jackson'ı desteklemeleri partinin ikiye ayrılmasına yol açmıştır. işte andrew jackson'ı destekleyenler, ki aralarında Jefferson ve Madison da vardır, demokratik partiyi kurmuşlardır.

  abd'nin kuruluşundaki olaya dönersek demokratik ve cumhuriyetçi partilerin kopuş noktası bağımsızlık savaşını kazanmış amerikadaki kolonilerin şimdi ne yapılacak sorularına cevaben aydınlanma çağının fikirleri eşliğinde yürüttükleri bir beyin fırtınasıdır. Bu beyin fırtınası amerika'nın şu anki işletim sisteminde çoğunlukla etkisi fazla olan federalist makaleler ve devlete karşı bireyin haklarını savunan antifederalist makaleler olarak özetlenebilir. demokratik parti daha çok devlete karşı bireyin özgürlüğünü savunan, devletin bireye karşı olan sorumlulukları üzerinden siyaset yapan bir anlayış farkından ortaya çıkan antifederalist makalelere daha yakın bir partidir. ***

  not1: federalist makaleler ve antifederalist makaleler farklı açılardan birbirlerine düşünsel bağlamda savş açmalarına rağmen benim fikrime göre birbirlerine üstün ya da birbirlerinden tamamen daha hümanist vs. oldukları iddia edilemez. iki fraksiyon da devletin nasıl oluşturulması ve bunu yaparken bireysel hakların nasıl güvence altına alınması konusunda birbirlerini tamamlamışlardır. demokratik parti federalist makalelere soğuk olmamakla beraber çıkış noktası itibariyle antifederalist makalelere biraz daha yakındır.

  not2: tarihsel bazı sebeplerden dolayı kendilerine democrat party denilmesinden pek hoşlanmamaktalar. Bunun nedeni ise basitçe democrat party söz öbeğinin bir dil hatası olması ve kendilerine saldıran cumhuriyetçi partililerin özellikle demokratik partililer için bu terimi kullanmaları.*
  2 ... credoquiaabsurdum
 4. 4.
  muhafazakar cumhuriyetçi parti'nin karşısında bulunan liberalist parti. amerika'nın iki büyük partisinden bir tanesi. cumhuriyetçiler gibi demokratlar da sağda yer alırlar.
  ... volkan2386
 5. 5.
  görünüşte cumhuriyetçilerden daha sosyal devletçi gibi gözükseler de ikisi arasında topluma karşı olan uygulamalar dışında pek bir fark yoktur. cumhuriyetçiler de demokratlar da zenginler için vardır ve onları desteklerler. sosyal medyayı iyi kullanırlar ve kuzey eyaletleri bunlar için nimettir.
  1 ... firicher