1. 1.
  afis,resim gibi katmanlar halinde yerleştirilip,bazı parçaların çıkarılmasıyla oluşan yapıt.
  1 ... lithium
 2. 2.
  Duvarlara üst üste yapıştırılmış afiş ya da benzerlerinden koparılan parçalarla yapılmış bir tür KOLAJ. ilk kez 1950' lerde Alman sanatçı Wolf Vostell (d. 1932) bu türde çalışmalar yapmış, ayrıca Fransa'da AFiŞÇiLER de bu tekniği uygulamıştır.
  1 -1 ... handushka
 3. 3.
  afişlerin ya da resimli tabakaların üst üste konup kimilerinin yırtılması ile oluşturulmuş teknik.
  ... marla singer