1. 1.
  Açık işletme projesine göre maden yatağının üzerindeki veya kontağındaki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanına dökülmesi, serilmesi, harman sahasının düzeltilmesi, toprak harmanı ve kademe yollarının yapımı ve bakımı gibi muhtelif işlemleri kapsayan işlerin tümü.
  3 ... grup vitamin
 2. 2.
  değerli cevhere ulaşılması için yapılan kazı miktarıdır. ton/ metreküp veya metreküp/ ton olarak ifade edilir.
  1 ... fewzi1907
 3. 3.
  açık işletmelerdeki arama devresinden sonra uygulanan hazırlık çalışması yöntemlerinden biri. bir nevi traşlamadır. delme-patlatma da uygulanabilir. dekapaja gereksinim olmadan da kazı işlemine geçen işletmeler mevcuttur. bu tür işletmelerde cevher mostrası çoğunlukla yüzeyde büyük bir alanda kendini belli eder.
  ... whitewind
 4. 4.
  Bina yapılacak bir arsa, dolgu yapılacak bir arazinin üzerindeki bitkisel ya da yumuşak toprağın, açık maden işletmelerinde cevher üzerindeki toprağın sıyrılması.
  ... linka
 5. 5.
  kimyasal oksit giderme işlemidir.
  ... negatif