bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. .
    madem, mademki.
    1 -1 ... akmai
kapat