1. 1.
  ergüdewr yoldaş'in bestelediği ve nur yoldaş'ın terennum ettiği muazzam eser, sözleri ise salim kafayla dinlendiği vakit insan sabalaklastirir:

  Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur
  Ateş kesilir geçse saba gülşenimizden
  O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler
  Bir ah etsem bu dünyayı viran ederim ben
  Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım
  Kurbanın olam var mı benim bunda günahım
  O gül endam bir al şalan bürünsün yürüsün
  Neler çeker bu gönül derdim şikayet olur
  Ben aşıkım sözüm de benim aşkaanedir
  Ne yanar kimse bana ateş dilden özge
  Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı
  1 ... mulayim